Tramp Camp to obozy, wycieczki oraz zielone szkoły dla dzieci i młodzieży.
To ciekawe i aktywne programy naukowo – sportowe dostosowane do potrzeb
i możliwości uczestników.

Podczas trwania obozu oraz zielonej szkoły dzieci i młodzież każdego dnia
uczestniczą w „Turnieju Mazurskiego Trampa”, ucząc się współpracy w grupie
oraz dążenia do wyznaczonego celu.

Oferujemy wyjątkowe miejsca noclegowe położone wśród mazurskich jezior i lasów.
Pokazujemy piękno przyrody, życie zwierząt, nieprzewidywalne działania natury.
Zachęcamy do aktywności fizycznej. Rozwijamy zainteresowania sportowe uczestników.
Uczymy praktycznych umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach,
sprawności poruszania się w terenie oraz kreatywności.

U NAS NIE MA CZASU NA NUDĘ!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Podczas rozmowy będziemy mogli przygotować
indywidualny program dostosowany do oczekiwań Waszych dzieci.

Zespół Tramp Camp